Hem

Välkommen till Attention Jämtland-Härjedalens lokalförening!!

Ett gäng glada människor
Några av våra medlemmar på resa till IKEA dec 2016!

Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos.
Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

 • sprida kunskap om NPF
 • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
 • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
 • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
 • ökad kunskap och förståelse

Mer om vad vi gör:

Vi startar grupper/studiecirklar när intresse och ledare finns. Exempel på studiecirklar är Föräldracirkeln Livslinjen, Anhöriggrupp, Studie- och stödgrupp för föräldrar till barn med Aspergers syndrom/Autism med normalbegåvning, Ungdomsgrupp, Vuxengrupp, Mor- och farföräldrargrupp, Det finns alltid ett sätt -för unga vuxna, Tjejgrupp samt NSPH´s cirklar Med starkare röst, Din egen berättelse, Din rätt samt Din egen makt. Vi är dessutom alltid öppna för förslag på nya grupper, kan vi så fixar vi!

Vi finns bl.a. representerade på

 • Brukarrådet för område Psykiatri
 • Brukarrådet för Barn- och ungdomshabiliteringen
 • Brukarrådet för Hjälpmedel,
 • Jämtlands läns brukarråd (JLB),
 • Östersunds kommuns brukarråd för Vård och omsorgsnämnden
 • Dialoggruppen för Vård och omsorgsnämnden
 • HandikappSamVerkan Jämtlands län (HSV)
 • Länets HandikappRåd (LHR)

Vi samarbetar såklart med riksförbundet i olika projekt, samt med ABF, Specialpedagogteamet och Jämtlands trafikskola.

Kontakta oss gärna om ni vill ställa frågor, få tips, råd och hjälp.
Vi kan även komma och föreläsa, ge råd alternativt förmedla kontakt med föreläsare osv.

Följ oss gärna på Facebook där vi tipsar om aktuell forskning, aktiviteter mm:
https://www.facebook.com/groups/346846456802

Maila oss på: info@attention-jamtlandharjedalen.se

Här finns stadgarna för föreningen: 150222 Stadgar