Attention är en rikstäckande intresseorganisation
för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), både med och utan egen diagnos.

Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

 • sprida kunskap om NPF
 • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
 • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
 • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren
  för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
 • öka kunskap och förståelse
  Ordförande Carita tillsammans med den mycket populäre föreläsaren Bo Heijskov-Elvén, vid besök i Östersund 2017.

Mer om vad vi gör:

Vi anordnar medlemsträffar under året. Exempel kan vara grillning i Lillsjön, pyssel, bowling, Arnljot-spelet mm.

Vi bjuder in till ett flertal föreläsningar med olika intressanta inspiratörer som har NPF som huvudfokus på olika sätt. Exempel är Bo Heiljskov-Elvén, Fredrik Westin, Tatja Hirvikoski m.fl.

Vi startar grupper/studiecirklar när intresse och ledare finns.
Exempel på studiecirklar är

 • Föräldracirkeln Livslinjen
 • Anhöriggrupp
 • Studie- och stödgrupp för föräldrar till barn med Aspergers syndrom/Autism med normalbegåvning,
 • Ungdomsgrupp
 • Vuxengrupp,
 • Mor- och farföräldrargrupp,
 • Det finns alltid ett sätt -för unga vuxna,
 • Tjejgrupp
 • NSPH´s cirklar: Med starkare röst, Din egen berättelse, Din rätt samt Din egen makt.

Vi i styrelsen är alltid öppna för förslag på nya grupper, medlemsträffar och föreläsare!

Vill du vara ledare för en grupp är du varmt välkommen att meddela ditt intresse! Föreningen är alltid i behov av människor som vill engagera sig i frågorna kring NPF på olika sätt! Kontakta styrelsen och berätta mer om vem du är och vad du skulle vilja göra!

Vi finns bl.a. representerade på

 • Brukarrådet för område Psykiatri
 • Brukarrådet för Barn- och ungdomshabiliteringen
 • Brukarrådet för Hjälpmedel,
 • Jämtlands läns brukarråd (JLB),
 • Östersunds kommuns brukarråd för Vård och omsorgsnämnden
 • Dialoggruppen för Vård och omsorgsnämnden
 • HandikappSamVerkan Jämtlands län (HSV)
 • Länets HandikappRåd (LHR)

Vi samarbetar såklart med riksförbundet i olika projekt, samt med ABF, Specialpedagogteamet och Jämtlands trafikskola.

Hör gärna av dig!

Kontakta oss gärna om ni vill ställa frågor, få tips, råd och hjälp.
Styrelsen består av människor med egna diagnoser, föräldrar till barn med diagnoser och/eller som har erfarenheter av livet med NPF på olika sätt. Vi har begränsade möjligheter till personlig rådgivning, men vi vill försöka hjälpa och lotsa dig vidare så gott vi kan. Vi kan även ibland komma och föreläsa, ge och stöd och råd eller t.ex. förmedla kontakt med föreläsare

Följ oss gärna på Facebook där vi tipsar om aktuell forskning, aktiviteter mm:
https://www.facebook.com/groups/346846456802

Maila oss på: info@attention-jamtlandharjedalen.se
Vi har kontor på Midgårdsgatan 8 i Östersund, men kan tyvärr inte bemanna kontoret regelbundet så att det kan vara öppet för spontana besök. Men där har vi material, litteratur och annat bra. Så kontakta oss om du vill göra ett besök.