Attention är en rikstäckande intresseorganisation
för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), både med och utan egen diagnos.

Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

 • sprida kunskap om NPF
 • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
 • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
 • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren
  för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
 • öka kunskap och förståelse
  Dåvarande ordförande Carita Eriksson tillsammans med den mycket populäre föreläsaren Bo Heijskov-Elvén, vid besök i Östersund 2017.

Mer om vad vi gör:

Vi anordnar medlemsträffar under året. Exempel kan vara grillning i Lillsjön, pyssel, bowling, Arnljot-spelet, bussresa till Birsta/IKEA med mera.

Vi bjuder in till ett flertal föreläsningar med olika intressanta inspiratörer som har NPF som huvudfokus på olika sätt. Exempel är Bo Heiljskov-Elvén, Fredrik Westin, Tatja Hirvikoski m.fl.

Vi startar grupper/studiecirklar när intresse och ledare finns.
Exempel på grupper/studiecirklar är:

 • Föräldracirkeln Livslinjen
 • Anhöriggrupp
 • Studie- och stödgrupp för föräldrar till barn med Aspergers syndrom/Autism med normalbegåvning,
 • Ungdomsgrupp
 • Vuxengrupp
 • Mor- och farföräldrargrupp,
 • Det finns alltid ett sätt -för unga vuxna
 • Tjejgrupp
 • NSPH´s cirklar: Med starkare röst, Din egen berättelse, Din rätt samt Din egen makt.

Vi i styrelsen är alltid öppna för förslag på nya grupper, medlemsträffar och föreläsare!

Vill du vara ledare för en grupp är du varmt välkommen att meddela ditt intresse! Föreningen är alltid i behov av människor som vill engagera sig i frågorna kring NPF på olika sätt! Kontakta styrelsen och berätta mer om vem du är och vad du skulle vilja göra!

Vi finns bl.a. representerade på

 • Brukarrådet för område Psykiatri
 • Brukarrådet för Barn- och ungdomshabiliteringen
 • Brukarrådet för Hjälpmedel
 • Jämtlands läns brukarråd (JLB)
 • Östersunds kommuns brukarråd för Vård och omsorgsnämnden
 • Dialoggruppen för Vård och omsorgsnämnden
 • Funktionsrätt Jämtlands län

Vi samarbetar såklart med Riksförbundet Attention i olika projekt, samt med ABF, Specialpedagogteamet, Jämtlands trafikskola och Autism- och Aspergerföreningen Jämtlands län.

Hör gärna av dig!

Maila oss på: info@attention-jamtlandharjedalen.se

Ring till Föreningstelefonen: 070-661 07 07

Kontakta oss gärna om du vill ställa frågor, få tips, råd och hjälp.
Styrelsen består av människor med egna diagnoser, föräldrar till barn med diagnoser och/eller som har erfarenheter av livet med NPF på olika sätt, t.ex. i sitt arbete. Vi har begränsade möjligheter till personlig rådgivning, men vi vill försöka hjälpa och lotsa dig vidare så gott vi kan. Vi kan även ibland komma och föreläsa, ge tips, stöd och råd eller t.ex. förmedla kontakt med föreläsare

Följ oss gärna på Facebook där vi tipsar om aktuell forskning, aktiviteter mm:
https://www.facebook.com/groups/346846456802

Vi har kontor på Midgårdsgatan 8, Östersund i ABF JH:s lokaler. Vi är där på olika tider och dagar, så kontakta oss först om du vill komma dit och träffa oss eller titta på det material, litteratur och annat bra vi har, som tips och inspiration, utlåning och till viss del även för försäljning.

Mer information finns under flikarna ”Om oss” och ”Styrelsen”!