Attention är en rikstäckande intresseorganisation
för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), både med och utan egen diagnos.

Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom (OCD), dyslexi/dyskalkyli och språkstörning.

Vår målsättning är att:

  • sprida kunskap om NPF
  • skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
  • vara en resurs för förskola, skola och övriga berörda samhällsinstanser.
  • skapa samarbetsformer med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren
    för barn, ungdomar och för vuxna med NPF.
  • öka kunskap och förståelse
    Dåvarande ordförande Carita Eriksson tillsammans med den mycket populäre föreläsaren Bo Hejlskov-Elvén, vid besök i Östersund 2017.

Mer om vad vi gör:

Vi anordnar medlemsträffar under året. Exempel kan vara grillning vid Lillsjön, pyssel, bowling, se Arnljot-spelen, bussresa till Birsta/IKEA med mera.

Vi bjuder in till ett flertal föreläsningar med olika intressanta inspiratörer som har NPF som huvudfokus på olika sätt. Exempel är Bo Hejlskov-Elvén, Fredrik Westin, Tatja Hirvikoski m.fl.

Vi startar grupper/studiecirklar när intresse och ledare finns.