Web-enkät om tyngdtäcken

Två studenter vid Karolinska Institutet utför just nu ett examensarbete där de kartlägger användningen och effekten av tyngdtäcken som ett sömnhjälpmedel. De söker personer i alla åldrar som har en diagnos inom ADHD och/eller autismspektrumtillstånd och har, eller har haft, ett förskrivet … Read More