Föreläsning Etik och bemötande

posted in: Föreläsare | 0

Attention Jämtland-Härjedalen inbjuder till föreläsning om Etik och bemötande

Bo Hejlskov Elvén föreläser i Östersund 4 december 2013

Inom omsorg, vård och skola arbetar personalen utifrån en maktrelation. Det innebär ett ansvar för att upprätthålla rättigheter och värdighet för de personer som har behov av insatserna.

Utgångspunkt för föreläsningen är maktrelationens etik, både i förhållningssätt och metod.

Bo Hejlskov Elvén har lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med problemskapande beteenden.

Utgångspunkten för Bo´s metoder är neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas Low Arousal eller låg-affektiv pedagogik.

De beteenden Bo jobbar med är utåtriktat beteende som våld, bett och skadegörelse samt självskadande beteende. Dessutom kan Bo´s metoder användas i samband med glåpord, vägran och andra lättare problemskapande beteenden. Metoderna tar utgångspunkt i hur personalen hanterar brukaren i vardagen, inte i brukarens beteende i sig.

 Målgrupp:       Personal inom förskola, skola, vård och omsorg som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska störningar. Föräldrar och anhöriga, samt övriga som kommer i kontakt med ”problemskapande beteenden”.

Tid:                 Onsdag den 4/12       kl. 08.30 – 12.00   eller  12.30 – 16.00                                                                                                                                                                                                         Plats:             Palmcrantzskolans aula, (Tegelbruksvägen 36) Östersund

Kostnad:

250 :-

200 :- för medlemmar i Attention eller Autism- och Aspergerföreningen .

225 :- för verksamhetsmedlemmar i Attention eller Autism- och Aspergerföreningen.

100 :- för studerande, Student leg. Uppvisas

 

Anmälan:                         senast 20/11 via e-post till:

Britt-Marie Frank               063-80945@comhem.se

Ann-Katrine Pettersson     ann_katrinep@hotmail.com

Anmäl dig med namn, adress, tele.nr. och e-postadress. Om avgiften ska faktureras behöver vi också faktureringsadress. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

 Varmt välkomna till en givande föreläsning!