Föreläsning med Bo Heijlskov Elvén

Vi har planerat in en föreläsning med Bo Hejlskov Elvén 13 maj. Det är en längre föreläsning på dagen, som vi i Attention står för och en kortare föreläsning på kvällen, som Autism- och Aspergerföreningen ansvarar för.

Vi samarbetar dock så medlemmar i båda föreningarna får rabatt på båda föreläsningarna.

Se nedanstående dokument för mer information och var man anmäler sig.

Inbjudan till föreläsning Bo Hejlskov Elvén 13 maj 2014 – DAG

Inbjudan till föreläsning Bo Hejlskov Elvén 13 maj 2014 – KVÄLL