Välkommen till höstens föräldracirkel ”Livslinjen” för att samla kraft!

posted in: Kurser, Medlem | 0

Nu har DU möjlighet att under hösten 2014 finnas med i en gemenskap där du kan möta andra som liksom Du har ett barn/ungdom med NPF-diagnos. Att möta människor som är i en liknande situation som en själv stärker självkänslan och gör att man kan komma vidare i svåra situationer. I Attentions föräldracirkel får Du möjlighet att skapa nya nätverk med likasinnade och få vänner för livet!

Utifrån det stora behov som finns av att finna styrkan tillsammans med andra erbjuder vi nu ytterligare en cirkel – med nya fräscha ledare: Nadia Gustavsson & Carita Eriksson. Båda dessa ledare har stor erfarenhet av NPF!

Ta chansen Du också!

De föräldrar som tidigare gått cirkeln har upplevt det otroligt positivt att få träffa andra vuxna i liknande situation. De har upplevt att de i gruppen förstått varandra och kunnat stötta varandra i med- och motgång. Cirkeln har varit en ventil för många för att orka vidare men samtidigt gett en injektion av kraft, tips och nya idéer.

Syftet med cirkeln är att DU…

 • får träffa andra i liknande situation.
 • får möjlighet att lära, uppleva och reflektera kring dina egna erfarenheter och ditt eget välbefinnande.
 • får ökad medvetenhet om hur Du får tillgång till din egen styrka och kan hantera den stress som kan uppstå i föräldra-/anhörigrollen.
 • får ökad kunskap kring NPF och lösningsfokuserad pedagogik vilket hjälper dig att hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn/ungdom med NPF-diagnos.

Innehållet i träffarna (8 st träffar à 2,5 tim/tillfälle):

 • Presentation och tillfälle att lära känna varandra
 • Lösningsfokus istället för problemfokus
 • Friskfaktorer
 • Ramar och balans
 • Självkänsla och självförtroende
 • Yoga och stresshantering. ”Prova på” med yogainstruktör Åsa Halvarsson från Yogavera, Östersund.
 • Samhällsstöd ex vårdbidrag, LSS.
 • Avslutande träff med fika och samtal

Träffarna bygger på diskussioner, texter och övningar baserade på ovanstående teman.

Intresset var stort för de föregående cirklarna så först till kvarn gäller!

Vi välkomnar även dem som tidigare gått en cirkel och önskar fortsätta träffas.

Inbjudan kommer via Attentionmejlen i höst!

Du kan dock redan nu anmäla ditt intresse till eller ställa frågor till:
Malin Forsberg: malfo708@gmail.com (sekreterare i Attention Jämtland-Härjedalen)

Varmt välkommen!