Kallelse till årsmöte för Attention Jämtland-Härjedalen

Välkommen till årsmötet!

Tid: Söndagen den 22 februari 2015, kl 13.00-15.30 ca
Plats: Restaurang Hov (Jamtli)

Anmälan senast 12 februari 2012 till info@attention-jamtlandharjedalen.se.

Vi vill också informera om att motioner till styrelsen mottages t o m 31 december 2014 och nomineringar till styrelsen mottages t o m 31 januari 2015.

På årsmötet kommer även Anya Rydberg att föreläsa om stress och utbrändhet. Ytterligare information, se bilaga.

Medlemsbrev december 2014 med bilder