Välkommen till vuxengruppen!

posted in: Medlem, Påverka, Vuxna | 0

Nu äntligen drar vi igång Vuxengruppen! Tanken är att vi som på något sätt berörs av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) skall kunna träffas och utbyta erfarenheter och tankar. Du är välkommen både med och utan diagnos eller om du är anhörig eller på annat sätt berörd.

Gruppen får tillsammans själva bestämma vad de olika träffarna skall handla om men tanken är att varje träff skall ha sitt tema. Det kommer finnas en ledare som leder diskussionen men på inget sätt är någon expert. Istället skall vi lära oss av varandra.

Vi kommer att träffas varannan tisdag mellan klockan 18:00-20:30 på K2, Kyrkgatan 2 i Östersund, med start den 10/3 2015.

Anmäl er senast den 1 mars till info@attention-jamtlandharjedalen.se eller till Marina Eriksson 070-3757370.

Var god se bifogad länk för mer information:

150310 Inbjudan vuxengrupp