Har ditt barbarn diagnosen ADHD?

posted in: Barn, Medlem, Påverka, Vuxna | 0

Nu har du möjlighet att få träffa andra mor- och farföräldrar och få del av deras erfarenheter och dela med dig av dina.

– Hur kan du hjälpa till att göra ditt barnbarns tillvaro lättare?

– Hur kan du stötta föräldrarna?

– Finns det mer vi kan göra för att påverka t ex stöd i skolan?

Samtalsgruppen vänder sig till mor- och farföräldrar med barnbarn upp till högstadiet.

Syftet med samtalsgruppen är att diskutera frågor som uppstår när barnbarnet har ADHD. Deltagarna kommer att ha stort inflytande över vilka frågor som kommer att tas upp.

Vi träffas en gång i månaden, fyra gånger, fram till sommaren.

Start 10 mars kl. 18.00 – 20.30 inklusive fikapaus. Lokal: ABF, sal: Sol, Adress: Midgårdsgatan 8, Östersund. (Mittemot Willys).

Ingen avgift, vi bjuder på fika!

Information: Ingrid Andersson tel 0730-838281

Anmälan senast 2015-02-25 till info@attention-jamtlandharjedalen.se

Var god se bifogad länk för ytterligare information:

150310 Inbjudan mor- och farföräldrargrupp