Anhörigträffgrupp våren 2015

posted in: Kurser, Medlem, Vuxna | 0

Tid och plats

Måndagen den 16 februari, kl. 18-20

Plats: K2 (Kyrkgatan 2)

 

Vi träffas 5 gånger var tredje vecka.

 

Målgrupp

Cirkeln riktar sig till dig som är föräldrar och har vuxna barn (från 18 år) med NPF diagnos (neuropsykiatrisk diagnos). Antal deltagare är 5-7 personer.

Vi erbjuder en möjlighet att finnas i en gemenskap där du kan möta andra som är i en liknande situation, vilket stärker självkänslan och hjälper dig att komma vidare i svåra situationer som kan uppstå i din föräldraroll. Du får också möjlighet att skapa nya nätverk med likasinnade.

Syftet med cirkeln är

att få träffa andra i en liknande situation för att lära, uppleva och reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.

att öka medvetenheten om hur föräldrar får tillgång till sin egen styrka och kan hantera den stress som uppstår i familjen

att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man som förälder kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn med en NPF-diagnos.

Innehållet i träffarna

 Presentation och att lära känna varandra, tankar och funderingar inför träffarna.

 Stresshantering och lösningsfokus

 Anhörig konsulent informerar

 Externa föreläsare ex LSS handläggare

 Avslutning och utvärdering (Inför framtiden)

Träffarna bygger på diskussioner, texter och övningar baserade på ovanstående teman.

Vid ett kurstillfälle kommer gästföreläsare som kan bidra till cirkelns syften att bjudas in.

Kostnad för cirkeln

Kursen omfattar 5 tillfällen och kostar 300 kr (fika till självkostnadspris)

Anmälan

Britt-Marie Frank: 063-80945@comhem.se  Tel nr: 063-809 45

Ann-Katrine Pettersson: ann_katrinep@hotmail.com   Tel nr: 063-10 26 63

Kontakt

För ytterligare information om träffgruppen se telefonnummer under anmälan

150216 Inbjudan Anhörigträffgrupp våren 2015