Grundkurs om NPF för skolan

Mål: Målet med dagen är att du som pedagog ska få ökade kunskaper om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Utbildningsdagen ger kunskaper om de speciella svårigheter som kan uppstå i situationer när det finns barn/ungdomar med NPF-problematik. Hur känner man igen de olika diagnoserna? Hur ska vi bemöta dessa barn/ungdomar på bästa sätt?

Målgrupp: Dagen vänder sig till pedagogisk personal inom grundskola och gymnasium samt andra intresserade.

Ur innehållet:

  •   Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
    – vad omfattar begreppet och hur kan det yttra sig?
  •   Aktuell forskning
  •   Hur kan det se olika ut för tjejer/killar?
  •   Förhållningssätt och pedagogiska strategier
    – hur tolka barns/ungdomars beteende i skolmiljö? – vilka anpassningar man kan göra.
  •   Problematisk skolfrånvaro (hemmasittare)
  •   Inkluderingsbegreppet, åtgärdsprogram och hur man som lärare kan arbeta med det.

Föreläsare:

Marie Adolfsson – utbildningsledare Attention Utbildning, sjuksköterska och terapeut.

Johanna Björk – pedagog, föreläsare och handledare. Arbetat många år inom BUP och skola.

Dagen genomförs i samarbete med Attention Jämtland-Härjedalen.

Datum och plats: Tisdagen den 14 april 2015, kl 09.30–16.00. Start 9.00 med kaffe och registrering. Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus, ingång 6.

Pris: Kursavgiften är 1 800 kr (2250 inkl. moms). Attentions medlemspris 1 350 kr inkl. moms. Stödorganisationer har tillgång till en plats för medlemspris. I avgiften ingår dokumentation, deltagarintyg, lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Erbjudande: Kom 3 personer eller fler till ordinarie pris och få 15 % rabatt! För att rabatten ska gälla måste bokningen göras gemensamt och med samma faktureringsadress.

Anmälan: Anmälan görs via anmälningsformuläret på www.attention-utbildning.se Sista anmälningsdag är den 31 mars. Observera att antalet platser är begränsat.

För mer information: Se www.attention-utbildning.se, eller kontakta oss via mail utbildning@attention-riks.se eller telefon 08-120 488 30.

Inbjudan Grundkurs för skolan 14 april 2015 Östersund