Vill du delta i ett forskningsprojekt?

posted in: Uncategorized | 0

Vi söker dig med ADHD/ADD som vill delta i ett forskningsprojekt gällande livsstil och hälsa

Projektet är ett samarbete mellan Enheten för neuropsykiatri (ENP), Attention och Mittuniversitetet Sundsvall/Östersund

”Generellt är människor i behov av att vara fysiskt aktiva för att dels må bra, men även för att inte riskera att drabbas av sjukdomar. Personer med ADHD/ADD har en ökad sårbarhet för andra psykiska besvär framför allt ångest- och depressionstillstånd. Vid psykisk ohälsa ökar också risken att drabbas av fysisk ohälsa. Vidare är osunda kostvanor och fysisk inaktivitet stora riskfaktorer för livsstilssjukdomar.  Fysisk aktivitet, regelbundna sunda kostvanor, hanteringsstrategier för psykisk- och fysisk hälsa kan vara en hjälp till en bättre hälsa.”

Livsstilsförändringar kan leda till att människor med ADHD/ADD får en bättre fysisk, psykisk och social hälsa.

Vi tillfrågar Dig om du skulle vilja vara delaktig i ett projekt där vi undersöker vilken betydelse/effekt som ett grupputbildningsprogram har på Din hälsa och livskvalitet.

Under hösten 2015 kommer du att delta i ett hälsofrämjande grupputbildningsprogram som har skapats med syfte att användas som ett stöd för Dig med ADHD/ADD och psykisk ohälsa, för att nå ett hälsosammare liv.  

”Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under projektets gång utan att ange anledning. Inga personrelaterade uppgifter så som identitet och eventuella diagnos kommer att registreras i studien. Presentationen av resultaten från projektet kommer att bestå av vetenskapliga artiklar och inlägg på konferenser, där kommer ingen specifik individ att kunna identifieras.”

Vem kan vara med i aktuell Studie?

Vi söker dig som är mellan 18-65 år och har en diagnostiserad ADHD/ADD och samtidig psykisk ohälsa. Grupputbildningen är 2 timmar i veckan under 10 veckor. Oavsett var du bor, kan du då tänka Dig att ta Dig till Mittuniversitet i Östersund. Uppföljningen kommer att ske under en längre tid. Du är varmt välkommen att anmäla Dig på nedan e-post adress. Vi söker minst 35 personer! Välkommen på informationsmöte 9 Mars Kl. 18:00 på Mittuniversitet Sal L210b (mittemot brandstationen), Östersund.

Har du frågor eller vill anmäla Dig?

Kontakta Annette Björk Doktorand på Mittuniversitetet Avdelningen för Hälsovetenskap:

Tel: 070-262 28 56, e-post annette.bjork@miun.se

150309 Forskningsprojekt