Inbjudan till föräldrar som har barn med Aspergers syndrom/autism med normalbegåvning

Välkommen att delta i en studie­ och samtalsgrupp där ett nytt studiematerial testas. Materialet är framställt av ”Egen Styrka”­ projektet på Riksförbundet Attention.

Att ha barn med Aspergers syndrom (autism med normal begåvning) ställer stora krav på dig som förälder. I gruppen får du träffa andra föräldrar i liknande situation, utbyta erfarenheter och dela med dig av tips som gör det lättare att hantera vardagen. Deltagarna träffas vid fem tillfällen med cirkelledare från Attention. Vi träffas fem måndagar, ojämna veckor, i vår.

Målgrupp: Föräldrar till barn/ungdom med Aspergers syndrom (autism med normal begåvning).

Datum: 20 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni, 15 juni 2015

Tid: Klockan 18.30 – 21.00

Plats: ABF, Midgårdsgatan 8, Östersund (mittemot Willys)

Anmälan: info@attention-jamtlandharjedalen.se

Frågor: Om du undrar något är du välkommen att kontakta Marina Eriksson 070-37 57 370

cirkelinbjudan våren 2015