Inbjuder till tre föreläsningar med Thomas och Shara Nybom

I Dina ögon – Är en berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp

Thomas erfarenheter har samlats i boken ”I dina ögon” En bok där han beskriver skuld, sorg och ilska men även glädje stolthet och hopp. Dottern Shara deltar i en del av föreläsningen.  Shara har diagnos inom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Thomas var med att starta upp Norrköpings första gruppbostad för personer med autism. Sedan dess har han arbetat på olika servicebostäder, boendestöd och daglig verksamhet. Verksamheterna har en sak gemensamt, alla har inriktning NP – diagnoser.

Under åren har Thomas suttit med i olika fokusgrupper, varit och är kontaktperson, arbetat på FUB och även med handledning av personal inom NP. Han har också startat upp en förening, NP Vision som är en anhörig och intresse förening för personer med NP- diagnos.

Målgrupp:   Alla som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Datum:         12/5 2015, kl. 18.00 – 21.00

Plats:            Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus

Datum:         13/5 2015, kl. 9.00 – 12.00 eller kl. 13.00 – 16.00

Plats:            MIUN (Mittuniversitetet) Campus sal F 234

Kostnad:      275 kr

175 kr Medlem i Attention, Autism- och Aspergerföreningen

100 kr Studerande

Anmälan     senast 30/4,

Britt-Marie Frank 063-80945@comhem.se

Ann-Katrine Pettersson ann_katrinep@hotmail.com

 

Anmäl dig med namn, adress, tele.nr. och e-postadress.

Om avgiften ska faktureras behöver vi också faktureringsadress.

Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Varmt välkomna till en givande föreläsning!

150512-13 Inbjudan Thomas Nybom