Föreläsning med Jenny Ström 22 februari

Föreläsning Jenny Ström

”Fullt normal men på ett annorlunda sätt”

Jenny Ström fick som vuxen diagnoserna AD/HD och Asperger syndrom, hon har även barn med samma egenskaper. Kunskaperna om hjälpmedel och de strukturer och strategier hon skapat, vill hon dela med sig av.

Jenny har lång personlig erfarenhet av att leva i kaos. Genom att envist lära sig om strategier, stödjande åtgärder från samhället och hjälpmedel har hon byggt upp ett nytt liv. Hon driver ett eget företag och arbetar för att förbättra kunskaperna kring neuropsykiatriska diagnoser och hjälpmedel, bemötande, tolkning är liksom hjälpmedel viktiga förutsättningar för att klara vardagen för personer med NPF.

Jenny arbetar idag som föreläsare, IT-pedagog, expert på kognitiva hjälpmedel och som konsult inom NPF-frågor. Huvudsyftet är att hjälpa och stödja vuxna och barn med diagnoserna ADHD, ADD och Aspergers syndrom. Hon deltar i ett projekt där Attention och Kriminalvården samarbetar kring besöksverksamhet hos intagna som utretts och fått diagnosen ADHD.

Målgrupp:     Alla som kommer i kontakt med barn, ungdomar och vuxna med       neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Tid                   Måndag den 22 februari 2016 Kl: 9.00-12.30 (Möjlighet att ställa frågor).

Plats:               Hörsalen Östersunds sjukhus       Fika ingår

Kostnad          300 kr

200 kr för medlem i Attention eller Autism- och Aspergerföreningen

100 kr för studenter, student leg. uppvisas

Anmäl:            SENAST 17 februari!!!

 Ann-Katrine Pettersson: ann_katrinep@hotmail.com

Britt-Marie Frank: 063-80945@comhem.se

Anmäl er med namn, adress, tele.nr. och e-postadress.

Om avgiften ska faktureras behöver vi också faktureringsadress och ref.nr

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.

Varmt välkommen till en givande föreläsning!

160222 Föreläsning Jenny Ström