Anhörigträffgrupp våren 2016

Anhörigträffgrupp våren 2016

Tid och plats

Måndagen den 29 februari kl. 18-20

Plats K 2 (Kyrkgatan 2) Östersund

Vi träffas 6 gånger under våren

Målgrupp

Cirkeln riktar sig till dig som är föräldrar och har vuxna barn (från 18 år) med NPF diagnos (neuropsykiatrisk diagnos). Antal deltagare är 5-7 personer.

Vi erbjuder en möjlighet att finnas i en gemenskap där du kan möta andra som är i en liknande situation, vilket stärker självkänslan och hjälper dig att komma vidare i svåra situationer som kan uppstå i din föräldraroll. Du får också möjlighet att skapa nya nätverk med likasinnade.

 

Syftet med cirkeln är

att få träffa andra i en liknande situation för att lära, uppleva och reflektera kring egna erfarenheter och det egna välbefinnandet.

att öka medvetenheten om hur föräldrar får tillgång till sin egen styrka och kan hantera den stress som uppstår i familjen

att ge föräldrar möjlighet att lära sig mer om hur man som förälder kan hantera de utmaningar som det innebär att ha ett barn med en NPF-diagnos.

 

Innehållet i träffarna

 Presentation och att lära känna varandra, tankar och funderingar inför träffarna.

 Vikten att ta hand om sig själv

 Anhörig kurator informerar

 Externa föreläsare: Psykolog Lennart Lindkvist 5/4, Psykolog Tatja Hirvikoski 12/4

 Avslutning och utvärdering, inför framtiden

Träffarna bygger på diskussioner och kunskapsinhämtning och att stärka sin egen föräldraroll.

Gästföreläsare kommer att medverka ex. anhörigkurator Östersunds kommun.

Kostnad för cirkeln

Kursen omfattar 6 tillfällen och kostar 300 kr (fika till självkostnadspris)

Anmälan

Britt-Marie Frank                    063-80945@comhem.se                     Tel nr: 063-809 45

Ann-Katrine Pettersson          ann_katrinep@hotmail.com    Tel nr: 063-10 26 63

Kontakt

För ytterligare information om träffgruppen se telefonnummer under anmälan

160210 Anhörigträffgrupp 2016