Web-enkät om tyngdtäcken

Två studenter vid Karolinska Institutet utför just nu ett examensarbete där de kartlägger användningen och effekten av tyngdtäcken som ett sömnhjälpmedel.

De söker personer i alla åldrar som har en diagnos inom ADHD och/eller autismspektrumtillstånd och har, eller har haft, ett förskrivet tyngdtäcke, som kan tänka sig besvara en webbenkät.

Mer information om studien hittar du i bifogat informationsbrev och i webbenkäten som du hittar om du följer denna länk:

https://sv.surveymonkey.com/r/Examensarbete-Tyngdtacke

161017-webenkat-tyngdtacken-karolinska-institutet