Anna Planting Gyllenbåge och Anna Sjölund

Innehåll: Under denna föreläsning får du möta perspektiv inifrån och utifrån på kommunikation och bemötande.
Anna Planting Gyllenbåge berättar hur det känns när hjärnan är för trött för att förstå talade ord. Hur är det att leva med en ojämn förmåga, att klara något en dag, nästa dag inte klara något alls?

Anna Planting Gyllenbåge är författare, föreläsare och ordkonstnär med egen erfarenhet av att leva med Autism, ADHD och Atypisk Anorexi.
Anna förmedlar i ord och dikt på ett inlevelsefullt sätt hur det är att vara ”på andra sidan dörren”.

Anna Sjölund är beteendevetare, handledare och grundutbildad psykoterapeut i KBT med fördjupning i neuropsykiatri.
Hon arbetar med att sprida kunskap om NPF genom handledning, föreläsningar, böcker och digitala verktyg för målgruppen.

Målgrupper: Personal inom slutenvården, social psykiatrin, öppenvård, LSS-boende, boendestödjare, socialtjänst, föräldrar, elevhälsan och anhöriga samt övriga.

Tid: 3 oktober kl. 15-18. Registrering och fika från kl. 14:00.

Plats/lokal: Östersund Campus MIUN, sal F229

Kostnad: 375 kr
200 kr medlem i Attention eller Autism- och Asperger föreningarna
100 kr personer med diagnos inom NPF, studerande visa studieleg.

Anmälan: senast 24/9 till Britt-Marie Frank: 063-80945@comhem.se eller Ann-Katrine Pettersson: ann_katrinep@hotmail.com
Anmäl dig med för och efternamn, adress, tele.nr, och e-postadress.
Om avgiften skall faktureras behöver vi faktureringsadress och eventuellt referensnummer. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas. OBS Ange eventuell allergi!!
Varmt välkommen till en givande föreläsning