Föräldragrupp till barn med ADHD/ADD

Start: tisdagen den 24/4, därefter varannan tisdag (8/5, 22/5 samt 5/6).
Totalt 4 ggr.

Tid: Kl. 18.00 – 20.15

Plats: Lokal Solen, ABF-huset.

Målgrupp: Föräldrar till barn med ADHD/ADD som är medlem i Attention Jämtland-Härjedalen.

Syfte: Träffarnas främsta syfte är att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra. Varje träff kommer att utgå från ett tema. Vi kommer att se film och utgå från material samt ha diskussioner.

.

UPPLÄGG
Träff 1 – Från problemfokus till lösningsfokus

Träff 2 – ”En förskola/ skola för alla”. Vilka rättigheter har mitt barn?

Träff 3 – olika behandlingsinsatser och hjälpmedel vid ADHD/ADD

Träff 4 –  Hur tar vi föräldrar hand om oss själva?

Vid varje träff kommer vi att bjuda på fika!
Ledare för denna grupp är Susann Hellström och det är till henne ni också anmäler er.
Hennes maildress är: Sus.ann@rocketmail.com
Anmälan senast 18 april!
Max 7 deltagare och först till kvarn gäller!

Välkomna!