Attention Jämtland-Härjedalens
styrelse och förtroendevalda 2021

Marina Eriksson, ordförande

Invald när föreningen startade 2008, satt som ordförande från 2011 till 2016/17 då hon avgick. Invald som ordförande igen vid årsmöte 2020, vald till 2023. Ansvarig för AU, webb, medlemsbrev och medlemsregister. Föreningens ena representant i Dialogforum/Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning, i Vård och Omsorgsnämnden, Östersunds kommun och som ersättare i Brukarrådet för Hjälpmedel, för Region Jämtland/Härjedalen. 

Jag har en familj där vi är fem personer av sex som har en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar -NPF (t.ex. adhd, add, Aspergers, Tourettes osv.). Blev engagerad redan från början och var med och startade föreningen i november 2008. Först satt jag som sekreterare och sedan tog jag över som ordförande, när Urban Leijon  trappade ner. Urban har varit en nära vän och mentor och jag har lärt mig otroligt mycket av honom. Jag har även suttit i Riksförbundets grupp för utvecklandet av lokalföreningarnas ungdomsverksamhet. Jag blev utbränd och avgick ur styrelsen och som ordförande hösten 2016, officiellt vid årsmötet 2017. Under hösten 2019 började jag engagera mig så smått i föreningen igen, det blev mer och mer och när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta över som ordförande -så efter noga övervägande, kände jag att ja -det kändes roligt och jag vill gärna vara med och utveckla föreningen igen. 

E-post: ordforande@attention-jamtlandharjedalen.se

Tel: 070-37 57 370

Katarina Perman, vice ordförande

Vald 2020, till 2022. Ansvarig för skolfrågor för föreningen.

Jag är gift, bor i Östersund och har två vuxna barn. Jag är ny i styrelsen inför detta år 2020.  Jag har varit medlem i Attention under ett flertal år men har inte engagerat mig aktivt tidigare. Jag har under mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Jag började arbeta på barnkliniken (sjukhuset) efter gymnasiet och efter något år på barnkliniken bytte jag arbete och började på ett hem för intellektuellt funktionsnedsatta som man tidigare kallade för utvecklingsstörda. Under den tiden var jag även kontaktperson för en man som bodde på detta hem. Under ett flertal somrar arbetade jag på ett behandlingshem inom barnpsykiatrin. Jag har även haft förmånen att få arbeta med yngre barn vilket jag gjorde på förskolan som även blev inkörsporten till skolans värld. Har sedan arbetat i grundskolan, gymnasiet och ”vuxenskolan”. Jag utbildade mig till specialpedagog (färdig 2006) och arbetar idag som specialpedagog på Storsjögymnasiet där jag varit i snart 10 år. Innan min nuvarande arbetsplats var jag på Wargentinskolan i 13 år där jag arbetade både som specialpedagog på olika program och som lärare inom Barn- och Fritidsprogrammet. Under mina yrkesverksamma år inom gymnasieskolan har jag haft förmånen att träffa ungdomar med utmaningar inom NPF.  Jag vill engagera mig i Attention för tillsammans är vi betydligt starkare. Ta snöflingan-ensam smälter den snabbt bort, men se vad många snöflingor kan göra tillsammans. 

Madeleine Näs, sekreterare

Invald i styrelsen 2019, vald till 2022.  Ansvarig för AU, föreningens administration, medlemsregister och välkomstbrev till nya medlemmar. Föreningens representant i Brukarrådet för område Psykiatri (vilande). Är tillsammans med Cherish ledare för Kreativa gruppen för tonåringar.

E-post: sekreterare@attention-jamtlandharjedalen.se

Cherish Gustafsson, kassör

Invald i oktober 2013, vald till 2022. Ansvarig för AU, föreningens ekonomi, medlemsregister och är studieorganisatör. Är tillsammans med Madeleine ledare för Kreativa gruppen för tonåringar.

Gick med i Attention och började gå föräldrakurser för att få verktyg och träffa andra föräldrar. Blev mycket intresserad av lösningsfokuserat arbete och ville jobba aktivt.
Invald i styrelsen som kassör och bidrar med ordning och reda. Fritiden tillbringas helst tillsammans med familjen men det ges även plats för olika engagemang, vänner och allt annat som ger energi. Som person är hon glad, positiv, kreativ och tycker om att hjälpa andra.

E-post: kansli@attention-jamtlandharjedalen.se

Britt-Marie Tornemo Frank, ledamot

Invald när föreningen startade i november 2008, vald till 2023. Ansvarar tillsammans med Ann-Katrin för föreningens föreläsningar. Föreningens ena representant i Dialogforum/Brukarrådet för personer med psykisk funktionsnedsättning, i Vård och Omsorgsnämnden, Östersunds kommun.
Leder anhöriggrupper tillsammans med Ann-Katrin.

E-post: britta06380945@gmail.com

 

Ann-Katrine Pettersson, ledamot

Invald i styrelsen 2010, vald till 2023. Ansvarar tillsammans med Britt-Marie för föreningens föreläsningar. Föreningens ena representant i Jämtlands läns brukarråd (JLB), Brukarrådet för BUH samt ansvarar för Föreningspunkten på Östersunds sjukhus. Har suttit med i Riksförbundets Referensgrupp för anhörigstöd. Leder anhöriggrupper tillsammans med Britt-Marie.

E-post: akpettersson50@hotmail.com

Peter Wildt, ledamot

Invald i styrelsen 2020, vald till 2022. Ansvarig för arbetsmarknadspolitiska frågor för föreningen och sköter protokollskrivning för styrelsen. Föreningens representant i Brukarrådet för Hjälpmedel.

Mitt intresse har alltid varit människan. Jag har arbetat som lärare i två decennier men efter att ha arbetat som projektledare i ett projekt som avsåg att hitta verktyg för de deltagare på Birka folkhögskola som hade någon diagnos rörande NPF, dyslexi mm. Så insåg jag att trots det fantastiska arbete som redan görs när det gäller att sprida kunskap om NPF mm. Finns det mycket kvar att göra och i det arbetet vill jag vara med. Kan där bidra med min kunskap, vetgirighet och mitt kontaktnät.

Arbetar deltid som IT pedagog, projektledare och lärare. Barnen är utflugna och jag bor på en härlig gård på landet. Älskar vintern och framför allt utförsåkning. Men sommaren är inte dålig den heller. Då vandrar jag gärna i fjällen eller far runt med min lilla mc. För att orka med fritiden tränar jag rätt så mycket på Friskis & Svettis.”

Ingela Hyttsten Schultz, suppleant

Invald 2021, vald till 2022.

E-post: ingela.schultz@gmail.com

Bella ”Bea” Mattsson, suppleant och intressepolitiskt språkrör

Invald 2021, vald till 2022.

 

 

Övriga förtroendevalda

Anita Frank, valberedning -sammankallande

Invald 2021, vald till 2022

E-post: anita1964@gmail.com

Telefon: 070-270 90 64

 

Carita Eriksson, intressepolitiskt språkrör samt valberedning

Invald i styrelsen februari 2015.
Ordförande från 2017, avgick som ordförande och ur styrelsen vid årsmötet 2020 och blev då vald till valberedningen, vald till 2022, samt  vald av styrelsen till intressepolitiskt språkrör för föreningen, vald till 2022. 

E-post: info@attention-jamtlandharjedalen.se

Annica Kristoffersson

Föreningens ena representant i Jämtlands läns brukarråd (JLB).

 

Ann-Christin Alexius, revisor

Blev vald till föreningens revisor redan från början, på ett år i taget. Nu vald till 2022.

E-post: anki.alexius@telia.com

Tel: 070-360 12 13

Mona-Lisa Davidsson, revisorsuppleant

Vald till 2022.

Tel: 070-224 36 60

   
   

Urban Leijon, föreningens grundare

Urban startade föreningen i november 2008, och blev då vald till ordförande. 2011 valde han att trappa ner och blev då vice ordförande fram till årsmötet 2013, då han valde att helt avgå från styrelsen för Attention Jämtland-Härjedalen.

Urbans mål med styrelseuppdraget var att sprida kunskap om NPF, synliggöra orättvisor och strida för en rättvis behandling av våra målgrupper framförallt lokalt i vårt län.

Hjärtefrågor för Urban var vuxenblivandet för personer med NPF samt att sprida kunskap och information om de olika funktionshindren.

Urban jobbade som överläkare/barnneurolog på Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH) och var också med att starta upp Resursenheten för Vuxenhabiliteringen (RVH), i Östersund. Han bodde i Stockholm med sin fru Ylva, men de hade även fritidshus i Ångsta, där han bodde när han jobbade. Urban var också styrelseledamot i Riksförbundet Attention.

Han hade många fritidsintressen, förutom NPF, som han brann för. Släktforskning, matlagning, trädgårdsarbete, pelargoner men mest av allt älskade han att umgås med sin fru, sina barn och sina barnbarn.

Urban avled tyvärr i oktober 2017, efter många års kämpande mot sin lungsjukdom. Han är mycket saknad hos en stor del av Attention-Sverige, av kollegor, vänner och familj! Dock i fint och ljust minne bevarad! <3 

Mer info finns under fliken ”Om oss”.