Attention Jämtland-Härjedalens
styrelse och förtroendevalda 2020

Marina Eriksson, ordförande

Invald när föreningen startade 2008, satt som ordförande från 2011 till 2016/17 då hon avgick. Invald som ordförande igen vid årsmöte 2020, vald till 2021. Ansvarig för AU, webb, medlemsbrev och medlemsregister. Ersättare i Brukarrådet för Hjälpmedel. 

Jag har en familj där vi är fem personer av sex som har en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar -NPF (t.ex. adhd, add, Aspergers, Tourettes osv.). Blev engagerad redan från början och var med och startade föreningen i november 2008. Först satt jag som sekreterare och sedan tog jag över som ordförande, när Urban Leijon  trappade ner. Urban har varit en nära vän och mentor och jag har lärt mig otroligt mycket av honom. Jag har även suttit i Riksförbundets grupp för utvecklandet av lokalföreningarnas ungdomsverksamhet. Jag blev utbränd och avgick ur styrelsen och som ordförande hösten 2016, officiellt vid årsmötet 2017. Under hösten 2019 började jag engagera mig så smått i föreningen igen, det blev mer och mer och när jag fick frågan om jag kunde tänka mig att ta över som ordförande -så efter noga övervägande, kände jag att ja -det kändes roligt och jag vill gärna vara med och utveckla föreningen igen. 

E-post: ordforande@attention-jamtlandharjedalen.se

Tel: 070-661 07 07

Katarina Perman, vice ordförande

Vald 2020, till 2022.

Jobbar som specialpedagog på Storsjögymnasiet.

Madeleine Näs, sekreterare

Invald i styrelsen 2019, vald till 2022.  Ansvarig för AU, föreningens administration, medlemsregister och välkomstbrev till nya medlemmar. Vald som föreningens representant i Östersunds kommuns brukarråd, ersättare i Dialoggruppen för Östersunds kommun samt Brukarrådet för område Psykiatri. Är tillsammans med Cherish ledare för Kreativa gruppen för tonåringar.

E-post: sekreterare@attention-jamtlandharjedalen.se 

Cherish Gustafsson, kassör

Invald i oktober 2013. Vald till 2022. Ansvarig för AU, föreningens ekonomi och medlemsregister. Är tillsammans med Madeleine ledare för Kreativa gruppen för tonåringar.

Gick med i Attention och började gå föräldrakurser för att få verktyg och träffa andra föräldrar. Blev mycket intresserad av lösningsfokuserat arbete och ville jobba aktivt.
Invald i styrelsen som kassör och bidrar med ordning och reda. Fritiden tillbringas helst tillsammans med familjen men det ges även plats för olika engagemang, vänner och allt annat som ger energi. Som person är hon glad, positiv, kreativ och tycker om att hjälpa andra.

E-post: kansli@attention-jamtlandharjedalen.se 

Lars Olof Larsson, ledamot

Invald i styrelsen 2019. Vald till 2022.

Jobbar på Försäkringskassan.

Britt-Marie Tornemo Frank, ledamot

Invald när föreningen startade i november 2008. Vald till 2021. Ansvarar tillsammans med Ann-Katrin för föreningens föreläsningar. Föreningens representant i Brukarrådet för BUH, Dialoggruppen för Östersunds kommun, Östersunds kommuns brukarråd samt Försäkringskasserådet.
Leder anhöriggrupper tillsammans med Ann-Katrin.

E-post: 063-80945@comhem.se

 

Ann-Katrine Pettersson, ledamot

Invald i styrelsen 2010. Vald till 2021. Ansvarar tillsammans med Britt-Marie för föreningens föreläsningar. Föreningens representant i Jämtlands läns brukarråd (JLB), Brukarrådet för BUH samt ansvarar för Föreningspunkten på Östersunds sjukhus. Sitter med i Riksförbundets Referensgrupp för anhörigstöd. Leder anhöriggrupper tillsammans med Britt-Marie.

E-post: akpetterson50@hotmail.com

Peter Wildt, suppleant

Invald i styrelsen 2020. Vald till 2021. Ansvarar för protokollskrivning vid styrelsemöten. Föreningens representant i Brukarrådet för Hjälpmedel.

Jobbar som utbildare i Word och Excel samt som tyskalärare. Har jobbat på Birka Folkhögskola som lärare för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Cecilia Viberg, suppleant

Invald i styrelsen 2020. Vald till 2021.

Bor i Hammerdal. Jobbar som snickare.

 

Övriga förtroendevalda

Ingela Hyttsten Schultz, valberedning -sammankallande

Från årsmötet 2020 till 2021

E-post: ingela.schultz@gmail.com 

Carita Eriksson, intressepolitiskt språkrör samt valberedning

Invald i styrelsen februari 2015.
Ordförande från 2017, avgick som ordförande och ur styrelsen vid årsmötet 2020 och blev då vald till valberedningen, till 2021, samt  vald av styrelsen till intressepolitiskt språkrör för föreningen. 

Tel: 070-54 54 489

Christina Mäkelä, intressepolitiskt språkrör

Invald i styrelsen mars 2017-18, omvald 2019 till 2020.  Då varit ansvarig för webb, medlemsbrev och medlemsregister. Vid årsmötet 2020 avgick Christina ur styrelsen och då valde styrelsen henne till intressepolitiskt språkrör för föreningen.

Ann-Christine Alexius, revisor

Blev vald till föreningens revisor redan från början, på ett år i taget. Nu vald till 2021.

E-post: anki.alexius@telia.com 

Tel:070-360 12 13

Mona-Lisa Davidsson, revisorsuppleant

Omvald på ett år till 2021.

070-224 36 60

   
   

Urban Leijon, föreningens grundare

Urban startade föreningen i november 2008, och blev då vald till ordförande. 2011 valde han att trappa ner och blev då vice ordförande fram till årsmötet 2013, då han valde att helt avgå från styrelsen för Attention Jämtland-Härjedalen.

Urbans mål med styrelseuppdraget var att sprida kunskap om NPF, synliggöra orättvisor och strida för en rättvis behandling av våra målgrupper framförallt lokalt i vårt län.

Hjärtefrågor för Urban var vuxenblivandet för personer med NPF samt att sprida kunskap och information om de olika funktionshindren.

Urban jobbade som överläkare/barnneurolog på Barn- och Ungdomshabiliteringen (BUH) och var också med att starta upp Resursenheten för Vuxenhabiliteringen (RVH), i Östersund. Han bodde i Stockholm med sin fru Ylva, men de hade även fritidshus i Ångsta, där han bodde när han jobbade. Urban var också styrelseledamot i Riksförbundet Attention.

Han hade många fritidsintressen, förutom NPF, som han brann för. Släktforskning, matlagning, trädgårdsarbete, pelargoner men mest av allt älskade han att umgås med sin fru, sina barn och sina barnbarn.

Urban avled tyvärr i oktober 2017, efter många års kämpande mot sin lungsjukdom. Han är mycket saknad hos en stor del av Attention-Sverige, av kollegor, vänner och familj! Dock i fint och ljust minne bevarad! <3 

Mer info finns under fliken ”Om oss”.