Attention Jämtland-Härjedalens styrelse 2018

Carita Eriksson, ordförande

Invald i styrelsen februari 2015. Vald till 2020.
Sitter som föreningens representant i Brukarrådet för Område Psykiatri samt i Östersunds kommuns Brukarråd för Vård och Omsorgsnämnden.
Mejl: ordforande@attention-jamtlandharjedalen.se
Tel: 070 – 661 07 07

Bea Mattson, vice ordförande

Invald i styrelsen mars 2018.

 

Cecilia Göransson, sekr.

Invald i styrelsen mars 2018.

Cherish Gustafsson, kassör

Invald i oktober 2013. Vald till 2020.
Gick med i Attention och började gå föräldrakurser för att få verktyg och träffa andra föräldrar. Blev mycket intresserad av lösningsfokuserat arbete och ville jobba aktivt.
Invald i styrelsen som kassör och bidrar med ordning och reda. Fritiden tillbringas helst tillsammans med familjen men det ges även plats för olika engagemang, vänner och allt annat som ger energi. Som person är hon glad, positiv, kreativ och tycker om att hjälpa andra.
Mail: info@attention-jamtlandharjedalen.se

 

Jessica Lundqvist, ledamot

Invald i mars 2018. Vald till 2019.

Britt-Marie Tornemo-Frank, ledamot

Invald i november 2008. Vald till 2019.
Föreningens representant i Brukarrådet för BUH, föreningens representant i Jämtlands läns brukarråd. Ansvarar för föreningens föreläsningar. Leder anhöriggrupper.
Mail: 063-80945@comhem.se

Ann-Katrine Pettersson, suppleant

Invald i styrelsen 2010. Vald till 2019.
Föreningens representant i Brukarrådet för BUH. Ansvarar tillsammans med Britt-Marie för föreningens föreläsningar. Sitter med i Riksförbundets Referensgrupp för anhörigstöd. Leder anhöriggrupper.
Mail: akpetterson50@hotmail.com

Christin Pålsson, suppelant

Invald i styrelsen 2018. Vald till 2019.

Övriga förtroendevalda

Revisor: Ann-Christine Alexius, 1 år (till 2019).
Revisorsuppleant: Mona-Lisa Davidsson, 1 år (till 2019).

Valberedning
Helena Åsadotter Nord, sammankallande.
Lars Korsnes, ledamot