Attention Jämtland-Härjedalens
styrelse och förtroendevalda 2019

Carita Eriksson, ordförande

Invald i styrelsen februari 2015.
Vald till årsmötet 2020.
Representant i Östersunds kommuns Brukarråd för Vård och Omsorgsnämnden.
ordforande@attention-jamtlandharjedalen.se
Tel: 070 – 661 07 07

Christina Mäkelä, vice ordförande

Invald i styrelsen mars 2017-18, omvald 2019 till 2020. Ansvarig för webb, medlemsbrev och medlemsregister. Invald i Brukarrådet för hjälpmedel samt Försäkringskasserådet i Jämtland.

Madeleine Näs, sekreterare

Invald i styrelsen 2019, vald till 2021.  Brukarrådet för område Psykiatri.

Cherish Gustafsson, kassör

Invald i oktober 2013. Vald till 2020.
Gick med i Attention och började gå föräldrakurser för att få verktyg och träffa andra föräldrar. Blev mycket intresserad av lösningsfokuserat arbete och ville jobba aktivt.
Invald i styrelsen som kassör och bidrar med ordning och reda. Fritiden tillbringas helst tillsammans med familjen men det ges även plats för olika engagemang, vänner och allt annat som ger energi. Som person är hon glad, positiv, kreativ och tycker om att hjälpa andra.

Lars Olof Larsson, ledamot

Invald i styrelsen 2019. Vald till 2020.

Britt-Marie Tornemo-Frank, ledamot

Invald i november 2008. Vald till 2021.
Föreningens representant i Brukarrådet för BUH samt Dialoggruppen för Östersunds kommun.
Ansvarar med Ann-Katrin för föreningens föreläsningar. Leder anhöriggrupper.
Mail: 063-80945@comhem.se

Ann-Katrine Pettersson, ledamot

Invald i styrelsen 2010. Vald till 2021.
Föreningens representant i Brukarrådet för BUH. Föreningspunkten. Ansvarar tillsammans med Britt-Marie för föreningens föreläsningar.
Sitter med i Riksförbundets Referensgrupp för anhörigstöd. Leder anhöriggrupper.
Mail: akpetterson50@hotmail.com

Övriga förtroendevalda

Revisor: Ann-Christine Alexius, 1 år (till 2020).
Revisorsuppleant: Mona-Lisa Davidsson, 1 år (till 2020).

Valberedning 2019/2020
Marina Eriksson, sammankallande, samt Lars Korsnes.