Årsmöte 2020 för
Attention Jämtland-Härjedalen

Hölls söndagen den 23 februari 2020
på Gamla teatern i Östersund.
Vi började med att äta en  gemensam brunch kl 12.15, övergick till att hålla årsmöte och avslutade med en eftermiddagsfika.

Vi hade samma upplägg som ifjol med stationer (ekonomi, verksamhetsberättelse etc) i ett torgforum så man kunde sätta sig in i det man var mest intresserad av samt lämna synpunkter och för att själva mötet därmed kunde löpa på smidigt. Verkade uppskattat!

Carita Eriksson avgick som ordförande och Christina Mäkelä avgick som vice ordförande. Carita och Christina blev valda som nya intressepolitiska språkrör för föreningen. Marina Eriksson återvaldes som ordförande (var ordförande 2011-2017) och Katarina Perman blev vald till vice ordförande. För övriga i styrelsen samt nya valberedningen, se under fliken ”Styrelse”.

/Styrelsen

Handlingar:

* Kallelse
* Dagordning

Vad har vi gjort? (Föregående år, 2019)
* Verksamhetsberättelse 2019
* Ekonomisk redovisning 2019

Vad ska vi göra? (Innevarande år, 2020)
Verksamhetsplan för 2020
Budgetförslag 2020
* Särskilt tänk kring en gåva vi fått från Länsförsäkringar: Länet gåva – årsmötesfråga

Vilka ska sitta i styrelse, valberedning, revisorer m m?
Valberedningens förslag 2020
Styrelsens förslag 2020

Förslag till nya stadgar utifrån tidigare förbundsstyrelsebeslut: 
*
Proposition om nya stadgar
* Stadgar Attention JH (antagna 180325)
*
Förslag till nya Stadgar vid årsmötet 2020
* Riks normalstadgar för lokalföreningar

Handlingar efter årsmötet: 
* 200223 Årsmötesprotokoll GDPR
* Stadgar antagna vid årsmötet 200223