På den här sidan kommer vi att publicera de offentliga handlingarna inför årsmötet 2018. Här finns också stadgarna och annat som kan vara bra att veta för att kunna ta beslut på årsmötet.

Årsmöte 2018 för
Attention Jämtland-Härjedalen

Datum: 25 mars kl. 13-16
Plats: Prästgatan 58, Östersund
Vi kommer att anordna lite extra medlemsaktivitet runt årsmötet, samt att vår målsättning är att årsmötet ska bli lättsamt och tillgängligt på olika sätt. T.ex. genom att lägga ut handlingarna här i förväg, efterhand som de blir klara!

Handlingar:

Dagordningen är i grunden så här som nedan. Men vi kommer ha ett litet annorlunda upplägg för att presentera alla nedanstående handlingar så att det inte blir så mycket högläsning och kanske svårt att ställa frågor.

2018_Dagordning årsmöte

Vad har vi gjort? (Föregående år, 2017)
* Verksamhetsberättelse: 2018_Verksamhetsberättelse för 2017
* Ekonomisk redovisning: 2018_Resultaträkning 2017  & 2018_Balansräkning

Vad ska vi göra? (Innevarande år, 2018)
* Verksamhetsplan för 2018: 2018_Verksamhetsplan 2018
* Budget för 2018:2018_Budgetplan_2018

Vilka ska sitta i styrelse, valberedning, revisorer mm?
* Valberedningens förslag presenteras på årsmötet.

Stadgeändring:
Riksförbundet har antagit nya stadgar, vilket innebär att vi i år kommer behöva justera våra stadgar.

Det nya förslaget finns här: 2018_Ny stadgeförändring_förslag
Tidigare stadgar: 150222 Stadgar

Etiska riktlinjer
Attenion-Riks-etiska-riktlinjer-antagna-2017-05-20
Dessa riktlinjer är antagna av riksförbundet, och gäller alla lokala föreningar.