Här finns också stadgarna och annat som kan vara bra att veta för att kunna ta beslut på årsmötet.

Årsmöte 2020 för
Attention Jämtland-Härjedalen

Datum: söndag 23 februari 2020
Plats: Gamla teatern
Tid:  Vi samlas kl 12.00 innanför entrén för att sedan gemensamt äta brunch kl 12.15.
Årsmötet startar ca kl 13.00. Fika serveras under eftermiddagen. 

Vi kommer att ha samma upplägg som ifjol med stationer (ekonomi, verksamhetsberättelse etc) i ett torgforum.

Anmälan senast 14 februari på något av följande sätt: 
Mail:  info@attention-jamtlandharjedalen.se 
Ange eventuella matavvikelser i din anmälan.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Handlingar:

Handlingarna kommer att läggas upp här eftersom de blir klara. 

  • Dagordning

Vad har vi gjort? (Föregående år, 2019)
* Verksamhetsberättelse:
* Ekonomisk redovisning: 

Vad ska vi göra? (Innevarande år, 2020)
* Verksamhetsplan:
* Budget::
* Särskilt tänk kring en gåva vi fått från Länsförsäkringar

Vilka ska sitta i styrelse, valberedning, revisorer mm?
* Valberedningens förslag: 

Förslag till nya stadgar utifrån tidigare förbundsstyrelsebeslut: