Årsmöte 2021 för
Attention Jämtland-Härjedalen

På grund av rådande pandemi genomförde vi vårt årsmöte i år digitalt via Zoom, söndagen den 21 mars 2021, kl. 13.00 – 15.00

Kort om vad som beslutades:

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
 • Föreningens målkapital för 2021. Målkapitalet är den summa som vi alltid ska ha kvar på föreningens konto, som buffert.
 • Föreningen ska öppna en fond för placering av en del av kapitalet, för att få ränta på pengarna.
 • Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budgetplan för 2021 godkändes. Verksamhetsplan för 2021
 • Val av styrelse för 2021:
  • Ordförande Marina Eriksson
  • Vice ordförande Katarina Perman
  • Sekreterare Madeleine Näs
  • Kassör Cherish Gustafsson
  • Ledamot Britt-Marie Tornemo Frank
  • Ledamot Ann-Katrine Pettersson
  • Ledamot Peter Wildt
  • Suppleant Ingela Hyttsten Schultz
  • Suppleant Bella Mattsson
 • Val av revisorer:
  • Revisor Ann-Christin Alexius
  • Revisorsuppleant Mona-Lisa Davidsson
 • Val av valberedning:
  • Anita Frank, sammankallande
  • Carita Eriksson
 

Stadgar antagna vid årsmötet 200223