Här finns också stadgarna och annat som kan vara bra att veta för att kunna ta beslut på årsmötet.

Årsmöte 2020 för
Attention Jämtland-Härjedalen

Datum: söndag 23 februari 2020
Plats: Gamla teatern
Tid: Vi samlas kl 12.00 innanför entrén för att sedan gemensamt äta brunch kl 12.15.
Årsmötet startar ca kl 13.00. Fika serveras under eftermiddagen. 

Vi kommer att ha samma upplägg som ifjol med stationer (ekonomi, verksamhetsberättelse etc) i ett torgforum.

Anmälan senast 14 februari till mejl info@attention-jamtlandharjedalen.se 
Ange eventuella matavvikelser i din anmälan.

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Handlingar:

* Kallelse
* Dagordning

Vad har vi gjort? (Föregående år, 2019)
* Verksamhetsberättelse 2019
* Ekonomisk redovisning 2019

Vad ska vi göra? (Innevarande år, 2020)
Verksamhetsplan för 2020
Budgetförslag 2020
* Särskilt tänk kring en gåva vi fått från Länsförsäkringar: Länet gåva – årsmötesfråga

Vilka ska sitta i styrelse, valberedning, revisorer m m?
Valberedningens förslag 2020
Styrelsens förslag 2020

Förslag till nya stadgar utifrån tidigare förbundsstyrelsebeslut: 
*
Proposition om nya stadgar
* Stadgar Attention JH (antagna 180325)
*
Förslag till nya Stadgar vid årsmötet 2020
* Riks normalstadgar för lokalföreningar