Årsmöte 2021 för
Attention Jämtland-Härjedalen

Det är dags för årsmöte och pga. rådande pandemi behöver vi genomföra vårt årsmöte digitalt via Zoom.

Datum: Söndagen den 21 mars 2021

Tid: Kl. 13.00 – ca 16.00

Plats: Via videolänk/Zoom (länken skickas till de som anmäler sig)

Sista anmälningsdatum: 15 mars

Anmälningslänk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lFbIhqTGj0O0j3A- YUN5YFRRANWMVCpMnGQtf_YkAcBUMTFLN1pUV0lYSlRVOFRJTUowMENNSjRLRi4u

Som röstberättigad medlem kan du delta om du har tillgång till en dator, surfplatta eller en smartphone. För att anmäla dig klickar du på ovanstående länk och fyller i namn och e-postadress, så skickar vi ut möteslänk, årsmöteshandlingar samt mer detaljerad information kring genomförandet av mötet, efter sista anmälningsdatum.

Önskar du hellre få årsmöteshandlingar via brev så kan du välja det i formuläret och fylla i din adress, så vi ser att vi har rätt uppgifter till dig.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa till vår ordförande, Marina, så svarar hon efter bästa förmåga, 070-3757370 (dagtid) alternativt skriv din fråga till vår e-post: info@attention-jamtlandharjedalen.se

Varmt välkomna!

//Styrelsen genom Marina Eriksson, ordförande

Handlingar:

* Kallelse – Skickades den 18 februari, via e-post till de som angivit sådan. Till dem som inte hade någon e-post angiven skickades kallelsen via brev.

* Dagordning: 210321 Dagordning Årsmöte

* Verksamhetsberättelse 2020:

* Ekonomisk redovisning 2020:

*  Verksamhetsplan för 2021:

*  Budgetförslag 2021:

*  Valberedningens och styrelsens förslag 2021

* Stadgar: Stadgar antagna vid årsmötet 200223