Hör gärna av dig!

Kontakta oss gärna om ni vill ställa frågor, få tips, råd och hjälp.
Styrelsen består av människor med egna diagnoser, föräldrar till barn med diagnoser och/eller som har erfarenheter av livet med NPF på olika sätt, t.ex. i sitt arbete. Vi har begränsade möjligheter till personlig rådgivning, men vi vill försöka hjälpa och lotsa dig vidare så gott vi kan. Vi kan även ibland komma och föreläsa, ge tips, stöd och råd eller t.ex. förmedla kontakt med föreläsare.

Kontaktuppgifter:

Föreningstelefon: 070-661 07 07
E-post: info@attention-jamtlandharjedalen.se (för frågor, rådgivning, stöd med mera)
E-post: styrelsen@attention-jamtlandharjedalen.se (för frågor till styrelsemöten osv.)

Du kan även följa oss på Facebook där vi tipsar om aktuell forskning, aktiviteter mm:
https://www.facebook.com/groups/346846456802

För fler kontaktuppgifter, se under fliken ”Styrelsen”, där det finns uppgifter om styrelsen, våra två intressepolitiska språkrör, föreningens representanter vid  brukarråden, valberedningen, revisorer osv.


Föreningen har sitt kontor i ABF:s lokaler, bredvid Willys i Östersund. Vi är där på olika tider och dagar, så kontakta oss först om du vill komma dit och träffa oss eller titta på det material, litteratur och annat bra vi har, som tips och inspiration, utlåning och till viss del även försäljning.

Adress:
Attention Jämtland-Härjedalen
c/o ABF, Midgårdsgatan 8
831 45 Östersund

Organisationsnr: 802444-8949
Plusgiro: 485 74-8
Swishnr: 123 209 66 18

 

Brukarråd där föreningen finns representerade:

Jämtlands läns brukarråd, JLB (paraplyorganisation inom NSPH)

Brukarrådet för Barn- och Ungdomshabiliteringen, BUH

Brukarrådet för Hjälpmedel

Brukarrådet för Område Psykiatri

Vård och Omsorgsnämndens brukarråd för Östersunds kommun

Dialoggruppen för Östersunds kommun

Föreningspunkten, Region Jämtland-Härjedalen

Penisonärs- och Tillgänglighetsrådet i Bergs kommun (där vi har en medlem som representerar föreningen).

 

Föreningen är även medlemmar i och kan nominera någon till:

Funktionsrätt Jämtland-Härjedalen (tidigare HSV-Z) (paraplyorganisation)

och genom dem till:

Region Jämtland-Härjedalens Tillgänglighetsråd, RJHT (tidigare Länets Handikappråd, LHR)

Försäkringskasserådet

 

Samarbeten:

Vi samarbetar så klart med Riksförbundet Attention i olika projekt, samt med ABF, Specialpedagogteamet, Jämtlands trafikskola och Autism- och Aspergerföreningen Jämtlands län.

 

Starten och uppbyggnaden av föreningen:

Urban Leijon var en av pionjärerna på 70-talet som jobbade för NPF. Från 1995 arbetspendlade han mellan Stockholm och Östersund, då han började jobba som överläkare/barnneurolog på Barn- och Ungdomshabiliteringen i Östersund. Urban bodde i Stockholm med sin fru Ylva, men de hade även fritidshus både i Haverdal i Halmstad och i Ångsta, Jämtland. Det var i Ångsta han bodde på veckorna när han jobbade i Östersund.

Under ett möte för Bostadsrättsföreningen i Stockholm, där Urban bodde, träffade han 2007-2008 Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention, som visade sig vara hans granne. Anki kände igen Urban från NPF-forum, så de började prata. Hon berättade för honom att ”Jämtland är det enda län där vi inte har någon Attention-förening”. Detta fick Urban att börja jobba för att starta en förening i Jämtland. Han lade ut en kontaktlista som intresserade kunde skriva upp sig på och bad sina kollegor på BUH att visa upp den vid sina utbildningar och träffar.

I november 2008 hölls det första mötet, som bildade en interimsstyrelse. Urban valdes till ordförande. Styrelsen gjorde de ansökningar och fyllde i de formulär som behövdes för att starta en lokalförening och våren 2009 hölls det första formella årsmötet för föreningen och en ordinarie styrelse kunde väljas. Urban fortsatte som ordförande.

Under perioden 26 november 2008 till 31 december 2009 var Attention Jämtland-Härjedalen en av Riksförbundet Attentions snabbast växande föreningar i landet. Under 2012 ökade medlemsantalet med hela 29,9 %, fortfarande som en av de föreningar som ökade mest inom Riksförbundet Attention. Under 2015 ökade medlemsantalet med över 100 st medlemmar, en ökning på 49 %. Detta trots att föreningen inte hör till någon av ”storstadsregionerna”. 2018-2019 har medlemsantalet dock gått nedåt, både hos vår lokalförening och hos lokalföreningar runtom i hela Sverige. 2020 verkar det dock börja vända uppåt igen.

Från början hölls styrelsemöten i BUH och RVH:s dåvarande lokaler på Frösö Strand, där Urban arbetade. Från 2011 började styrelsemötena hållas på K2, Kyrkgatan 2 i Östersund, Område Psykiatris Rehab-enhet, där intresseföreningar fick låna lokalerna kvällstid och helger. Under åren byggdes det upp ett större och större förråd av fakta och föreningsmaterial, föreningen fick hämta kontorsmöbler hos Regionens ”Nött och stött”-lokal och hade under några år ett kontor hemma hos Marina i Fugelsta. Så plötsligt dök möjligheten upp att hyra kontor av ABF, på Midgårdsgatan 8 i Östersund, dit alla kontorsmöbler och material flyttades i februari 2016. Sedan dess är det där styrelsemöten hålls och allt material finns. De flesta studiecirklar hålls också där.

Se under fliken för ”Styrelsen” för bild och mer info om Urban Leijon, föreningens grundare.